BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, May 19, 2009

Pagbisita sa Home for Girls

Nami gid man kon may mga activity nga ginahiwat ang mga kabataan. Indi lang mapakita kang mga bata ang anda mga abilidad. Pati ang mga mal-am nga nakasaksi, naga-enjoy man.

Kang Mayo 17, 2009 nagbisita ang mga kabataan ka Haloy sa Home for Girls, Barangay Pungtod, Cabatuan, Iloilo. Ang Home for Girls amo ang ginapuy-an kang mga bata nga babaye nga ginaamligan kang Deparment of Social Welfare and Development.

Gintigayon ang pagbisita para maman-an kang mga kabataan ang pila ka mga problema ka mga pamilya nga nagadata sa Pilipinas. Kag mayad gid nga magdihon kang hirikuton para sa mga bata, para sanda magkilalahanay kag mabutang sa mapuslanon nga buhat ang anda bakasyon.

Ang activity gintawag nga Muklat. Ang tema amo ang 'Bisan lain-lain nga istorya, Nagmuklat nga isa ka pamilya'. Ti na-gets ninyo? Tama gid kadalom ang tema. Pero, ti grabe man kuno ang brainstorm ka mga bata para sa tema nga dya.

Kon paano gintawag nga Muklat kag kon insa amo ran ang tema, gin-explain sa programa ni Matt Louie Caspe, ang nagatindog nga interem Chairman kang Haloy Youth. Ti ma-an kon may nakaintindi man. Siguro dapat, pasulaton ta tana parte ka dya para ma-publish man giya.

Ang Muklat amo ang preliminary activity para sa election kang mga opisyales kang Haloy Youth.


Pangadi paagi sa saot kag kanta nga ginpasundayag kang mga residents kang Home for Girls

Gin-umpisahan ang programa kang isa ka pangadi paagi sa pagkanta kag pagsaot kang mga residents kang Home for Girls. Naghambal man sanday Dr. Pedro Tormon, Presidente kang Kinabon Ni Haloy; kag Ms. Roqueta nga OIC kang Home for Girls. Nagtambong man sanday Mrs. Mary Panergo, Mr. Amador Valenzuela, Mrs. Edith Tormon, Miss Belen Caspe, Mrs. Menang Durana, Miss Josephine Moneva, Mrs. Virgie Pueyo-Caballero, kag Mr. Henry Boy Caspe.

Ang pinakasadya nga parte amo ang mga hampang nga ginbuylogan kang mga residente kag mga Haloy youth. Grabe gid ang kasadya kay nag-entra ang tanan. Kag kapin pa, tama gid karako ang mga premyo nga ginpangtao sa mga nagdaog.Pagkatapos kang hampang, nagsalosalo ang tanan sa isa ka meryenda. Namit gid magkaon kapin pa kon isipon nga ang Haloy youth gid ang naghanda kang meryenda. Tuya sanda nagdaha sa balay ni Ms. Virgie Pueyo-Caballero (bata ni Tay Batok Pueyo). Bisan ang spaghetti, si Ma'am Belen Caspe gid ang nagmikskla. Amo na nga grabe kanamit.Ang program, hampang kag meryenda ginprokurar kang mga Haloy youth. Ang interem Over-All Chairman amo si Matt Louie Caspe. Ang Chairperson sa Program Com amo si Rowhie Vie Cedana; Chairman sang Foods and Finance amo si Arlene John Valenzuela; kag ang Chairmen kang Ways and Means amo sanday Alvin Valenzuela kag Joram Hiponia.

Lain gid man ang mga bata mag-obra. Bisan naga-oran, sadya tanda magladayladay kag magsakay sa tricycle. Karako pa kananda. Siguro kon mga mal-am to, raku ron ang gin-abot ka asma, rayuma, kag kon ano pa.

Ti lantawa na lang ninyo ang mga pictures. Amo ran ang pruweba. @


(L) Organizing committee kang Muklat; (R) Dr. Pedro Tormon, Kinabon ni Haloy President


Mga katapo ka Haloy Youth interem organization. Note: Ang kolor ka t-shirt nagapamaan kon sa diin nga pamilya nasulod ang bata.


Ang apo kag ang owaw. (Click pics to enlarge)

0 comments:

follower