BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, September 11, 2009

OUR CAUSE!


INSAKTO NA! SOBRA NA!
pira pa ka kwarta sang masa ang madiretso sa giyera? pira pa ka kwarta sang masa ang ibulsa sa sang mga pulitiko nga buwaya? pira pa ka kwarta sa masa ang dapat tani madiretso sa pageskwela sang mga bata pero nagastos lang sa pagpamasyar sa iba nga banwa?
Pira pa ang magutman kag pira pa ka mga kabataan ang maduraan sang opurtinidad nga makaeskwela?

INSAKTO NA!SOBRA NA!

kinahanglan ta na ang bag'o nga sistema! kinahanglan ta na ang bag'o nga lider sa banwa!
estudyante, out of school youths, mga kabataan nga ginkuhaan sang karapatan, kabataan nga gnabusar kag ginsakit, kag iban pa da nga kabataan! KITA MAGTINDOG! MAGBANGON KAG MAGTUKOD SANG ATON KINAMATARONG!Indi na kita maghulat nga ang kwarta nga yadi pa daad sa lima ka libro madiretso lang sa bala ukon sa pusil! KITA ANG BUWAS DAMLAG! KITA ANG MAGABAG'O SANG PALAABUTON
kung kita indi kaeskwela, kung kita wala ginahatagan sang insakto nga opurtunidad, kung kita wala insakto ginatatap, kung kita wala insakto ginapamatian...SA DIIN AYHAN MADIRETSO ANG ATON BUWAS DAMLAG?
amu gani nga subong palang kita na maumpawan sang gakinatabo sa aton palibot, kita na maumpawan sa mga pangabusar sa aton!
BANGON, TINDOG, KAG ISINGGIT KAG UBRAHA ANG INSAKTO!

kita ang buwas damlag, kita ang matuod'tuod nga pwersa sang masa!

Padayon Kabataan!

(photo above were taken from the internet)

Tuesday, September 1, 2009

Arroyo Son On His Statement of Assets and Liabilities


For the latest Philippine news stories and videos, visit GMANews.TV

Tuesday, May 26, 2009

Prij Alfonz Caspe Carmelo, naboto bilang Presidente

Si PRIJ ALPHONZ CASPE CARMELO amo ang nabotohan para Presidente ka Katilingban kang mga Kabataan kang Kinabon Ni Haloy (KKK-H).

Si Prij panganay nga bata nanday Alfonse Carmelo, isa ka arketikto, kag si anay Zelpha Caspe, isa ka dentista. Siya isa ka first year Medical Technology student sa University of San Agustin.

Daw bagay gid nga siya ang naboto nga presidente kang mga bag-ong tubo kang kinabon ni Haloy, kay si Prij nabunyagan man sa ngalan nga Alphonz, nga nahalin sa ngalan nga Alfonso. Ang Alfonso amo ang ngalan nga gintao kay Haloy kang tana ginbunyagan kang pag-abot ka mga Katsila.

Ang election ginhiwat kang Mayo 24, 2009 sa function room kang balay ni Ma'am Belen Caspe.KKK-H officers (L to R): Prij, Mylene, Rowhie, Rheslene, Maebelle, Kenneth, Florence, Arlene John, Joram, Kristine, Alvin, Lopert, Alfredo, Ayco, Nikki, Irene, kag Matt Louie (Click pic to enlarge).


Ang iba pa nga mga opisyales amo sanday: Rowhie Vie Cedana, Vice President External; Mylene Gomez, Vice President Internal; Rheslene Tormon, Secretary; Maebelle Villavicencio, Asst. Secretary; Arlene John Valenzuela, Treasurer; Joram Hiponia, Asst. Treasurer; Florence Moscardon kag Kenneth Caspe, Business Managers; Ma. Kristine Bueron, Auditor; Alvin Valenzuela, Asst. Auditor; Alfredo Aguirre, Jr. kag Lopert Leysa, Press and Information Officers; Mary Nikki Moneva, Ayco Mandarico, Irene Grace Hiponia, kag Matt Louie Caspe, Board of Directors. Ang Muse amo si Florence Moscardon. Ang iya escort amo si Matt Louie Caspe.@

follower